KERAJAAN BINA "API"
Kuala Terengganu--- Kerajaan Terengganu sedang merangka beberapa
program didalam mengatasi masalah sosial di negeri ini."Memandangkan
masalah tersebut merupakan satu masalah dan ujian yang besar kepada
masyarakat,tidak boleh tidak maka kami tampil untuk memimpin rakyat
untuk mencari keredaan Allah"Demikian kenyataan YAB Tuan Guru Haji
Abdul Hadi Awang,ketika menjawab persoalan peserta diadalam satu majlis dailog baru-baru ini.Tambah beliau "kami tampil bukan sekadar
ahli politik semata-mata sepertimana yang digambarkan oleh sesetengah pehak.Kami mengambil teraju pemerintahan ini adalah untuk mengajak
rakyat mengamalkan tuntutan agama".Antara langkah yang sedang dirangka ialah mewujudkan Akedemik Pembinaan Insan(API).Akedemik ini
akan berfungsi sebagai satu institiut yang akan 
 
 
 
 
 
Terengganu  DarulIman®