Kerajaan tidak tangguh bantuan
              am

                  KUALA TERENGGANU April 10
                  (Hrkh) - Pengerusi Jawatankuasa
                  Kebajikan, Sosial dan Kesihatan
                  Negeri, Ustaz Abu Bakar Abdullah,
                  menafikan laporan akhbar perdana
                  kononnya kerajaan negeri
                  menangguhkan janji untuk
                  membiayai kos rawatan golongan
                  miskin di hospital kerajaan kerana
                  sudah ada peruntukan seperti itu
                  oleh Kerajaan Pusat.

                  Sebaliknya, beliau berkata, golongan
                  miskin sudah menikmati kemudahan
                  itu disebabkan pihak pentadbiran
                  hospital memang sudah
                  mengecualikan bayaran perubatan
                  bagi golongan berkenaan kerana
                  mereka terdiri daripada golongan
                  kurang mampu.

                  "Saya membuat kenyataan akhbar
                  sebelum ini bahawa peruntukan
                  perubatan bagi golongan miskin tidak
                  perlu disediakan kerana sudah ada
                  kemudahan tersebut di hospital.
                  "Kita tidak mahu berlaku pertindihan
                  kerana kemudahan yang
                  dimaksudkan sudah sedia ada.

                  Oleh itu tidak timbul masalah PAS
                  menangguhkan janji dalam pilihan
                  raya bagi maksud kemudahan
                  rawatan untuk orang miskin,"
                  katanya ketika ditemui di Wisma
                  Darul Iman, baru-baru ini.

                  Sebuah akhbar tempatan melaporkan
                  bahawa kerajaan negeri terpaksa
                  menangguhkan janji untuk
                  membiayai sepenuhnya kos rawatan
                  golongan miskin di semua hospital
                  kerajaan berikutan terdapatnya
                  peruntukan seperti itu oleh Kerajaan
                  Pusat.

                  Sebaliknya, Ustaz Abu Bakar berkata
                  kerajaan negeri akan menubuhkan
                  sebuah dana kebajikan di peringkat
                  negeri yang dinamakan "Dana Ihsan
                  Darul Iman" yang mempunyai konsep
                  lebih luas bagi membantu golongan
                  miskin dan kurang upaya. Melalui
                  dana itu, katanya, mereka bukan
                  saja diberi kewangan untuk
                  menanggung kos rawatan tetapi juga
                  bagi tujuan pembelian alat-alat
                  tiruan dan bantuan perubatan untuk
                  kegunaan golongan berkenaan.

                  "Kerajaan juga akan memberikan
                  bantuan kebajikan kepada fakir
                  miskin, orang tua dan lain-lain lagi,"
                  katanya. Katanya, bantuan segera
                  kepada mangsa bencana alam dan
                  bantuan untuk pertubuhan kebajikan
                  akan disalurkan kepada mereka yang
                  kurang bernasib baik.