SUATU PERINGATAN & ARAHAN DARI ALLAH
( Surah An-Nuur  ayat 1 hingga 26 - Terjemahannya)
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA PENYAYANG.

1. (Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada didalam)nya, dan Kami turunkan didalamnya ayat-ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatinya.
2. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan pada hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
3. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
4. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu ter                                   ima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.
5. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
6. Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnyanya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.
7. Dan (sumpah) yang kelima: bahawa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.
8. Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.
9. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat  Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.
10. Dan andaikata tidak ada kurnia Allah dan rahmatNya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana, (niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan.
11. Sesungguhnya orang-0rang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahawa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa diantara mereka yang mengambil bahagian yg terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yg besar.
12. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: “ Ini adalah suatu berita bohong yang nyata.”
13. Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh kerana mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.
14. Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, kerana pembicaraan kamu tentang berita bohong itu.
15. (Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar.
16. Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: “Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar.
17. Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman,
18. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
19. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.
20. Dan sekiranya tidaklah kerena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, (niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar.
21. Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah kerana kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan –perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
22. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allahmengampuni mu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
23. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar,
24. Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
25. Dihari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah lah Yang Benar, lagi Yang menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya).
26. Wanita –wanita yang keji adalah untuk laki-laki  yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

Petikan:-
Al-Quran dan Terjemahnya
Komplek Percetakan Al-Qur’an Raja Fahd Medinah Munawwarah
 
 
 

Sebagai Renungan Dan Peringatan Kepada  Seluruh Orang Yang Didalam Tubuh Mereka Mengalir  Darah Islam.

Ya Allah, ya tuhan Kami Lindungi lah Kami dari Fitnah ini
Dan Jauhilah kami dari Azab yang engkau turunkan akibat fitnah ini.
Dan janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang tidak mampu kami memikulnya
Beri maaflah kepada kami dan rahmatilah kami
Dengan Berkat Junjungan Besar Nabi Kami Nabi Muhammad S.A.W
Dan  Berkat Amalan Kami Yang Paling ikhlas

Amin.

Saudara ku sekian,

Akibat keputusan yang paling tak masuk akal sekali dalam sejarah moden ini,
Maka kita sama-sama akan menanggung balasan dari Allah.
 

KESAKSIAN PEMBOHONG BESAR

Meraka seolah-olah  mengundang Azab dari Allah.
Dia
Telah mencabar kebenaran kalimat Allah,
Mencabar  Arahan dan Peringatan Allah
Dengan
Menbuat fitnah Yang besar,
Mengadakan dan Menyebarkan Berita Bohong,
Mengarahkan dan Mengalakkan Penyebaran Berita Bohong
Menyeru Supaya Berita Aib  tersebar

Maka

Dia dan Kroni nya serta yang mengambil bahagian
Pasti akan mendapat ganjarannya
Dan
Kita samada mereka atau bukan dari kalangan mereka
Nescaya akan sama-sama menanggung bencana
Akibat perbuatan  mereka yang bernama
PEMBOHONG BESAR .

Kesaksian dia
Wajib ditolak buat selama-lamanya. (Ayat 4 Surah An-Nur).
 

Ulasan Ringkas.

Allah telah menberi balasan secara tidak langsung di atas bumi ini lagi, TRAGEDI SAUK adalah bukti. Dimana rakyat tidak percaya kepada cakap dan hujah Dr.M, tiada orang paksa tapi Allah lah yang mencampakkan perasaan tersebut sehingga timbul krisis keyakinan.  Bukan  sekadar Dr.M sahaja, cakap cakap pihak institusi yang bersekongkol secara langsung dalam Fitnah Besar di atas juga tidak dipercayai. Ini lah balasan Allah.

Daripada Ayat 4 diatas, Allah melarang kita menerimapakai, menpercayai dan berpegang kepada cakap-cakap, hujah-hujah, amanat-amanat, ucapan-ucapan, janji-janji, kenyataan-kenyataan, komen-komen Dia buat selama-lamanya.
Kalau boleh dengar dia bercakappun jangan, kerana penuh dengan tipudaya dan kianat.
 

“WAHAI TUHAN YANG MEMILIKI HARI PEMBALASAN”
“KEPADA ENGKAU KAMI SEMBAH DAN KEPADA ENGKAU KAMI MINTA PERTOLONGAN”

Sekian

Megat Panji Hitam
Dari Timur