:
 

RINGKASAN TERENGGANU
 
KELUASAN                                                 :12,955 KM PERSEGI ( 4% )
IBU NEGERI                                                :KUALA TERENGGANU
GUNA TANAH                                               :PERTANIAN : 22.6%,BANGUNAN 6.5 %,PERHUTANAN 43%,INDUSTRI 0.3%, LAIN-LAIN 27.6%
PENDUDUK                                                  :1,018,974 (1998) MELAYU 94.5%,CINA 4.6%,INDIA0.5% LAIN-LAIN 0.4%
SUMBER BURUH                                         :382,000
BAHASA                                                        :BAHASA MELAYU,BAHASA INGGERIS,MANDERIN.
KELUARAN DALAM NEGERI KASAR         :RM8989.8JUTA(1998) 
PENDAPATAN PER KAPITAL                       : RM8837.3(1998)
IKLIM                                                             :KHATULISTIWA=PANAS DAN LEMBAP SEPANJANG TAHUN. JULAT SUHU 22C-23C
KADAR PENGANGURAN                               : 4.1%
DAERAH                                                          : 8 
SUMBER :  URUSETIA PENERANGAN NEGERI TERENGGANU