Terengganu angkat martabat wanita


                    WALAUPUN PAS tidak mengetengahkan calon
                    wanita dalam pilihan raya umum lalu, tidak
                    bermakna kepemimpinan parti itu memandang
                    rendah kepada mereka. Peluang mereka bersuara
                    tetap ada.

                    Sebagaimana di Kelantan, kerajaan PAS
                    Terengganu turut melantik wakil muslimat sebagai
                    anggota Dewan Negara iaitu Naib Ketua Dewan
                    Muslimat PAS negeri, Puan Safinah Jusoh.
 

                    Wartawan Harakah, KHAIRUL AZLAM MOHMAD
                    sempat mewawancara beliau baru-baru ini bagi
                    meninjau pandangannya berhubung beberapa
                    perkara yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri
                    khususnya yang melibatkan wanita.

                    SOALAN (S): Assalamualaikum w.b.t, terlebih
                    dahulu bagi pihak Harakah merakamkan ucapan
                    tahniah kepada Puan di atas pelantikan sebagai
                    Senator. Apakah perasaan Puan Safinah dengan
                    pelantikan tersebut?

                    JAWAPAN (J): Saya juga ingin merakamkan
                    setinggi-tinggi penghargaan terima kasih di atas
                    pelantikan sebagai Senator. Saya bersyukur
                    dengan pelantikan tersebut yang merupakan satu
                    amanah kepada saya yang perlu
                    dipertanggungjawabkan oleh parti dan kerajaan
                    Terengganu. Saya bercakap bagi mewakili kaum
                    muslimat khususnya di negeri Terengganu Darul
                    Iman. Ini membayangkan satu pengiktirafan
                    kepada terhadap segala kerja serta penglibatan
                    muslimat dalam perjuangan menegakkan Syiar
                    Islam sehingga berjaya menubuhkan sebuah
                    kerajaan pimpinan PAS.

                    S: Apakah visi dan harapan Puan sebagai seorang
                    anggota Dewan Negara?

                    J: Insya-Allah, sebagai seorang Senator di Dewan
                    Negara, saya akan cuba sedaya upaya memberi
                    sumbangan yang boleh dimanfaatkan kepada
                    seluruh rakyat Malaysia dalam segala hubungan
                    seperti pemerintahan dan pentadbiran negara ke
                    arah untuk memahami hasrat dan aspirasi PAS bagi
                    menubuhkan sebuah kerajaan Islam, baik di negeri
                    mahupun Malaysia amnya.

                    S: Bagaimanakah pandangan Puan tentang
                    pelantikan Senator. Apakah ia akan menutup terus
                    kemungkinan wanita untuk menjadi wakil rakyat?

                    J: Dalam perkara tersebut, kita (wanita) perlu
                    faham dari awal-awal lagi tentang tugas peranan
                    dan tugas seorang wakil rakyat dengan anggota
                    Dewan Negara. Tugas Ahli Dewan Undangan Negeri
                    (Adun), mereka mempunyai hubungan terus
                    kepada rakyat. Manakala sebagai seorang
                    muslimat atau wanita pula, kita mungkin
                    mempunyai ruang-ruang yang terbatas untuk
                    memberi perkhidmatan yang sebaik-baiknya
                    kepada rakyat. Ini telah menjadi suatu dasar
                    kepada parti di semua peringkat. Namun begitu, ia
                    bukanlah bermakna menghalang wanita untuk
                    menjadi wakil rakyat, tetapi memandangkan
                    tugasan yang berat perlu dipikul serta
                    dipertanggunjawab. Justeru itu, tanggungjawab
                    tersebut tidak dapat disempurnakan oleh seorang
                    wanita. Manakala sebagai Senator pula berperanan
                    memberi pandangan dan suara mereka di Dewan
                    Negara, dan ia tidak secara langsung dengan
                    rakyat di peringkat bawahan. Oleh itu, tidak timbul
                    soal menutup ruang atau menghalang peranan
                    wanita. Sebab soal kepimpinan terletak kepada
                    kaum lelaki di dalam Islam. Jadi, pelantikan Senator
                    itu sebagai ruang atau peluang bagi wanita
                    bersuara.

                    S: Puan, mengenai ketiadaan wakil wanita dalam
                    Dewan Undangan Negeri Terengganu. Apakah ini
                    bermakna kepentingan dan pandangan wanita
                    akan terpinggir, dan apakah langkah-langkah yang
                    telah dan sedang diambil oleh Puan bagi
                    memastikan perkara tersebut tidak berlaku?

                    J: Seperti saya katakan tadi, ketiadaan wakil
                    wanita dalam Dun Terengganu bukan bermakna
                    kepentingan serta pandangan mereka akan
                    terpinggir. Dalam pemerintahan sesebuah kerajaan,
                    parti yang menguasai kerajaan tersebut. Dalam
                    parti kita mempunyai peringkat kepimpinan.
                    Kepimpinan muslimat iaitu Dewan Muslimat bermula
                    di peringkat pusat, negeri, kawasan, Dun dan
                    cawangan. Mereka boleh berperanan untuk
                    memberi nasihat, pandangan serta bersuara
                    menegur kerajaan sekarang. Jadi tidak wujud soal
                    peranan wanita akan terpinggir dalam kerajaan
                    pimpinan PAS. Apatah lagi kerajaan baru PAS yang
                    memerintah negeri Terengganu telah mewujudkan
                    satu Jawatankuasa Hal-Ehwal Wanita. Dalam
                    perkara ini agenda khusus perkara wanita akan
                    dimanifestasikan dalam hala tuju gerak kerja
                    hal-ehwal wanita. Di peringkat bawah pula kita
                    mewujudkan satu Jawatankuasa Syura Rakyat
                    (JSR) dan keanggotaan dalam jawatankuasa
                    tersebut mempunyai wakil wanita. Ini bertujuan
                    memastikan segala tuntutan, keperluan serta
                    permasalahan wanita dari peringkat bawahan tidak
                    tersisih, Insya-Allah.

                    S: Apakah Puan berpuas hati dengan keadaan
                    hidup dan pencapaian wanita di Malaysia
                    khususnya di negeri Terengganu sendiri? Apakah
                    peranan yang ingin dimainkan oleh Puan sebagai
                    anggota Dewan Negara bagi memperbaiki kualiti
                    hidup wanita?

                    J: Secara keseluruhannya kita dapati banyak
                    berlaku kekurangan terhadap rakyat sama ada bagi
                    wanita atau pun lelaki. Baik dari segi kefahaman
                    Islam, taraf pendidikan, pencapaian dan ekonomi
                    yang begitu lemah. Mereka (rakyat) hidup
                    bergantung kepada subsidi serta ikutan yang
                    'membuta-tuli'. Seolah-olah tidak ada daya usaha
                    serta kecekalan hati untuk mencuba sesuatu
                    tanpa dibantu oleh kerajaan. Kefahaman Islam
                    mereka cetek kerana kerajaan sekular yang lalu
                    tidak meletakkan Islam sebagai dasar
                    pemerintahan. Manusia menjadi tidak yakin dengan
                    Islam itu sebagai ad-deen. Jika kita faham Islam
                    itu cara hidup manusia yang ditetapkan oleh Allah
                    SWT, maka tidak timbul masalah dalam
                    masyarakat. Oleh itu, kita kena ubah sikap serta
                    membuka minda yang luas. Cuba kita cari peluang
                    yang ada agar tidak bercanggah dengan
                    syariat-Nya. Menjurus kepada cara hidup Islam
                    dengan membuka kelas pengajian agama dan
                    industri kecil. Ini bertujuan untuk menjadikan
                    wanita mampu menyara diri jika ditakdirkan suami
                    mereka tidak ada lagi. Di samping itu, menjadikan
                    wanita juga boleh membaca permasalahan politik
                    baik di dalam mahupun di luar negara.

                    S: Padangan Puan tentang kualiti halatuju dan
                    peranan kepimpinan wanita dalam kerajaan pusat?

                    J: Sebenarnya sudah lebih 40 tahun kita
                    mempunyai kepimpinan di peringkat (kerajaan)
                    pusat tetapi soal perkara asas wanita masih
                    terabai. Saya melihat kepimpinan wanita di
                    peringkat kerajaan pusat hari ini tidak dapat
                    melahirkan wanita yang solehah. Namun begitu,
                    kita (PAS) cuba memperjuang hak serta tuntutan
                    wanita Islam. Kita cuba mengeluarkan golongan
                    wanita dari keadaan terbelenggu kepada keadaan
                    yang lebih cergas baik di bidang agama,
                    pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Tetapi kita
                    tidak nampak bahawa pemimpin-pemimpin wanita
                    itu boleh membawa wanita menjadi golongan
                    wanita yang bertaqwa serta faham dengan
                    tuntutan Islam. Contohnya, terdapat pemimpin
                    yang pergaulan mereka bebas, berpakaian tidak
                    menutup aurat dan halatuju mereka kabur dengan
                    tidak berlandaskan prinsip Islam.

                    S: Bagaimana pula kualiti pencapaian pendidikan di
                    Terengganu, khususnya di kalangan wanita.
                    Apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi
                    meningkatkannya?

                    J: Alhamdulillah, kualiti pendidikan Islam di
                    kalangan wanita di Terengganu agak baik. Ini juga
                    kerana mereka atau keluarga terlibat dengan
                    jamaah Islam (PAS). Maka, fahaman Islam mereka
                    lebih terserlah dari segi berpakaian, akhlak dan
                    cara berpolitik. Mereka dapat merealitikan
                    tuntutan Islam itu dalam kehidupan seharian. Di
                    Terengganu secara khusunya juga mempunyai
                    sekolah agama rakyat yang diasaskan oleh
                    kepimpinan parti sendiri. Lahirnya pusat-pusat
                    pendidikan Islam seperti Institut Berakan (Maahad
                    Ikhwan) di akhir tahun 70-an, Pusat Pengajian
                    Taman Islam, Maahad Darul Quran, Maahad Tahfiz,
                    Sekolah Rendah Islam, Pusat Asuhan Tunas Islam
                    (PASTI) serta Pondok-pondok Pengajian Islam
                    yang memberi pendidikan Islam kepada anak-anak
                    kita di Terengganu dan di negeri-negeri lain. Oleh
                    itu, langkah yang boleh diambil untuk
                    meningkatkan kualiti tersebut dengan
                    menambahkan lagi institusi pendidikan Islam serta
                    kerja-kerja penerangan Islam di semua peringkat
                    baik di kalangan wanita kerajaan, swasta dan
                    masyarakat seluruhnya.

                    S: Seperti di Kelantan, wanita di Terengganu juga
                    terkenal dari segi perniagaan. Apakah wawasan
                    Puan berhubung perkara ini?

                    J: Saya yakin ia akan terus berkembang dengan
                    wujudnya kerajaan PAS di Terengganu. Kerajaan
                    baru hari ini memberi peluang yang lebih luas
                    kepada wanita untuk melibatkan diri dalam bidang
                    perniagaan dengan apa yang sedia ada seperti
                    kemudahan dan bantuan. Kerajaan akan memberi
                    kemudahan sebagaimana yang terkandung di
                    dalam manifesto pilihan raya lalu. Namun begitu,
                    walaupun mereka (wanita) bekerja tetapi masih
                    terikat batas-batas yang dibenarkan oleh Islam
                    seperti menutup aurat serta menjaga kepentingan
                    Islam. Saya akan berusaha mengikut kemampuan
                    untuk meningkatkan lagi taraf hidup wanita.
                    Galakan serta sokongan terhadap wanita yang
                    berusaha dalam bidang perniagaan akan
                    diteruskan. Kita akan jadikan negeri Kelantan dan
                    Terengganu sebagai model sebuah kerajaan Islam
                    yang mempunyai ramai ahli perniagaan dari
                    kalangan wanita Islam. Martabat wanita Islam
                    harus dinaikkan bagi menyahut cabaran serta
                    tohmohan yang mengatakan Islam tidak maju,
                    mundur dan menghalang kemajuan negeri.

                    S: Rakyat Terengganu adalah antara yang
                    termiskin di Malaysia, walaupun negeri ini
                    sebenarnya kaya dari segi royalti minyak yang
                    diterimanya. Pada pandangan Puan, kenapa ini
                    terjadi dan apakah kerajaan baru Terengganu
                    mempunyai dasar khusus bagi menghadapi masalah
                    itu ?

                    J: Terengganu menjadi sinonim dengan gelaran
                    'Negeri Kaya Rakyat Miskin'. Ia berlaku kerana
                    kegagalan kerajaan Barisan Nasional (BN) lalu yang
                    memerintah hampir 40 tahun. Kerajaan terdahulu
                    masih gagal untuk menaikkan taraf hidup rakyat.
                    Walaupun Terengganu sebuah negeri yang
                    terkenal kaya dengan sumber petroleum,
                    rakyatnya masih berada di tahap kemiskinan. Oleh
                    itu, kerajaan PAS Terengganu mempunyai garis
                    panduan tersendiri serta cara-cara untuk
                    menaikkan taraf hidup rakyat seperti pembahagian
                    tanah kepada rakyat yang telah berkeluarga dan
                    belum mempunyai tanah, membuka tanah-tanah
                    pertanian, perumahan, peluang perniagaan,
                    bantuan kepada golongan miskin, anak-anak
                    yatim, kemudahan pendidikan, serta bantuan
                    dalam industri kecil. Namun begitu, ia juga perlu
                    kepada kesabaran dan memakan masa tertentu.
                    Kita tidak perlu gopoh kerana PAS baru sahaja
                    mengambil-alih kuasa pemerintahan. Insya-Allah,
                    kerajaan PAS akan menunaikan segala janji-janji
                    manifesto mengikut bidang kemampuan dan kuasa
                    yang diperuntukan dalam perlembagaan. Mana
                    yang boleh dipercepatkan akan disegerakan
                    seperti penghapusan kutipan tol di Jambatan
                    Sultan Mahmud, cukai pintu rumah kediaman serta
                    kerja lima hari seminggu bagi kakitangan kerajaan
                    negeri. Insya-Allah, saya yakin dengan
                    kemampuan dan kepimpinan Menteri Besar
                    Terengganu, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang
                    serta barisan Exco kerajaan negeri, pegawai
                    kerajaan yang baru mampu membawa negeri ini
                    maju ke hadapan seperti di negeri-negeri lain.