Ulangan sejarah silam 

Semoga Allah memberkati usaha saudara selama-lamanya. Membaca berita ini (Pusat sekat royalti minyak Terengganu) mengingatkan saya kepada situasi tekanan ekonomi yang Nabi saw dan sahabat-sahabat Baginda saw alami di Mekah. Musuh Islam mengadakan kepongan ekonomi sehinggakan masyarakat Islam mengalami tekanan ekonomi paling teruk. 

Ada yang mengatakan orang Islam terpaksa makan daun kayu untuk hidup. Apa yang sedang Terengganu alami adalah sunnatullah. Ujian ini antaranya untuk menguatkan iman kita kepada Allah, supaya kita hanya bergantong dan meminta hanya kepadaNya.

Kedua ia akan membersihkan masyarakt Islam Terengganu khasnya, dan masyarakat Islam Malaysia amnya dari unsur-unsur kemunafikan. Ketiga ia akan mencetuskan daya kreativiti di kalangan umat Islam untuk mengatasi satu-satu takdir Allah.

Selain dari usia tua dan mati, semua takdir Allah boleh kita ubah berdasarkan peraturan-peraturan yang Allah telah tetapkan. Akhirnya akan lahirlah masyarakat Islam tulen, berkomposisikan orang-orang yang tinggi ilmunya tentang Islam dan kuat amalannya hanya untuk Allah. 

Ketahuilah bahawa Allah bersama dan akan menolong orang-orang yang sabar. Sabarlah kita menunggu pertolongan Allah. Allah sebaik-baik penolong. Allah hanya memberi petunjuk kepada orang yang beriman dan beramal saleh dan tidak kepada orang-orang fasik.

Rakyat Terengganu perihatin.