Lihatlah disini betapa tidak jujurnya umno didalam mejemput
untuk membincang isu perpaduan.Mereka langsung
tidak sedar bahawa apa yang mereka lakukan itu
adalah sentiasa di perhati